Експонация

Експонацията на пластините за офсетов печат по технологията Computer to Plate е последният етап от предпечатната подготовка. Предимства на CTP технологията:

- липсват характерните дефекти, причинени от копирането на филм върху пластина

- постига се високо и постоянно качество при печат

- равномерно и хомогенно предаване на растерните фонове

- избягване на субективните грешки при монтажа на филми и копирането на конвенционални пластини

- намалява се времето за подготовка при печат, както и количеството използвана макулатура.