Новини

Нео Арт ООД започва изпълнението на проект „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“
19/06/2024

На 17 юни 2024г. между Нео Арт ООД и Министерство на иновациите и растежа се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.008-0432-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“.

Основната цел на проекта е въвеждане на кръгови модели за по-добро използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността на Нео Арт ООД. Целта ще бъде постигната с изпълнението на следните специфични цели:

1. Намаляване на ресурсния отпечатък чрез внедряване на технология за сгъване на листовки, позволяваща генерирането на по-малко количество производствени отпадъци.

2. Намаляване на отпадъците от хартия и картон, генерирани при производството на мострени модели, чрез внедряване на софтуер с функции за 3Д визуализация и за оптимално разпределение на формите върху материала за печат.

3. Ограничаване на употребата на пластмасови продукти чрез внедряване в производствената дейност на машина за сгъване на листовки, която ще елиминира процеса на доставка на продукцията до подизпълнител, изискващо пакетиране в термо свиваемо фолио за еднократна употреба, съдържащо пластмаса.

Горепосочените цели ще бъдат постигнати чрез инвестиция в автоматизирана машина за сгъване на листовки от последно поколение и в специализиран софтуер за производството, чиито функции ще насърчат внедряването на изброените кръгови модели в дейността на Нео Арт ООД. В следствие на изпълнението на инвестицията компанията ще трансформира производствените си процеси, касаещи финалния етап от изработката на листовки, които се сгъват до малък формат, и ще подобри своята ресурсна ефективност в това производствено направление. Ще се постигне ефективност и в началния етап, касаещ производството на мостри, като реалният хартиен/картонен макет ще бъде заменен от 3Д визуализация.

Общата стойност на проекта възлиза на 491800.00 лв., от които 245900.00 лв.
безвъзмездно финансиране. Периодът за изпълнение на проектните дейности е 18 месеца.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Нео Арт ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.

Нео Арт ООД започва изпълнението на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
02/02/2021

Нео Арт ООД започва изпълнението на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.077, “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

На 20 януари 2021г. между Нео Арт ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.077-0420-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Общата стойност на проекта възлиза на 150 000лв, като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за покриване на оперативни разходи на компанията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Периодът за изпълнение на проектните дейности е 3 месеца. Очакваният резултат от изпълнението на проекта е продължаване на дейността на компанията и справяне с негативния ефект от пандемията COVID-19.

 

www.eufunds.bg

 

Проект  № BG16RFOP002-2.077-0420-C01, „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Нео Арт ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Нов, уникален полиграфически продукт - 3D кубче
06/03/2019

Тази година пуснахме в производство нов, уникален и нестандартен продукт, който няма аналог - 3D кубче.

3D кубчетата са много атрактивни, предизвикват невероятен интерес и правят изключително силно впечатление. Изработени са от плътна, приятна и удобна за писане хартия.

Уникалната им 3D форма не може да остане незабелязана.

Вдлъбнатите и изпъкнали изображения, както и пресъздадените 100% реалистично обекти предизвикват възхищение.

Триизмерните фигури, нетрадиционни за продукти от хартия, внасят живот и засилват многократно силата на предаваното послание.

Кубчетата стават още по-атрактивни, когато се добави цвят под формата на печат или цветна хартия.

Опцията релефни елементи да се появяват на оставащата свързваща част след откъсване на листчетата, задържа вниманието и интереса до последния лист.

Възможността да се правят ефектни триизмерни изображения, с и без използване на цвят, позволява на дизайнерите да развихрят въображението си, създавайки съвършената скулптура.

Желанието на хората да запазват красивите неща, гарантира дълъг живот на кубчето, което го прави идеалния подарък.

Нови продукти, уникални за българския пазар!
23/02/2015

От днес Неопринт предлага на своите клиенти 2 нови продукта - персонализирани лепящи Z-листчета и фолийно-хартиена опаковка.

Персонализирани лепящи Z-листчета

Персонализираните лепящи Z-листчета са нов продукт не само за печатницата, а и за българския пазар и печатно производство. Различават се от обикновените листчета по начина си на подреждане и използване - да се поставят в картонена опаковка и да се измъкват едно след друго, като всяко предходно листче измъква следващото. 

Персонализацията позволява поставяне на рекламно послание не само върху кутията, както досега, а и върху всяко отделно листче. По този начин можете да поднасяте уникални и индивидуални послания на вашата аудитория и да бъдете сигурни, че те ще достигнат до нея по един нов, интересен и привличащ вниманието начин.

Фолийно-хартиени опаковки

Фолийно-хартиените опаковки са иновативен продукт, разработен от печатницата на базата на фолия, върху които се отпечатват графични дизайни и текст по желание на клиента. За разлика от досегашните технологии - ротогравюра и флексопечат, подходящи за дълги серии и големи компании, фолийно-хартиените опаковки са идеални за къси тиражи и малки производители. При новата технология не се използват цилиндри и клишета, което позволява много по-бързо и икономично стартиране на печата.

Персонализираните лепящи Z-листчета и Фолийно-хартиените опаковки са разработени от Нео Арт ООД и са предназначени както за българския, така и за чуждия пазар.  

***

Иновативните продукти са внедрени по проект № BG161PO003-1.1.07-0378-C0001 "Внедряване на иновативни, собствени продукти в производствената програма на "Нео Арт" ООД с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", съфинансирана от европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

 

Очаквайте Неопринт на специализираното изложение Copi's 2014
25/08/2014

Уважаеми партньори и клиенти,

Имаме удоволствието да Ви поканим на специализираното изложение за рекламна и печатна индустрия - Copi's.

За поредна година Неопринт ще представи на своя щанд новостите в дейността си. Ако желаете да се уверите в безупречността на нашия офсетов печат, да научите повече за новата технология на Heidelberg - Anicolor, която използваме единствени в България и на Балканите, както и да видите отблизо уникалните за България лентикулярни изделия, заповядайте между 8-10 октомври 2014 г., в Интер Експо център, зала 4, щанд А1.

Очакваме Ви! 

 

Неопринт на състезанието Red Bull Soapbox 2014
18/08/2014

Какво обича да прави екипът на Неопринт в свободното си време? Естествено, да се забавлява!

Поредното щуро предизвикателство, в което ще се впуснем, е свързано с участието ни в състезанието на Red Bull - Soapbox 2014.

Проектът ни за най-забавна и ексцентрична количка "Легло на скорост" беше сред 70-те избрани проекти, които ще бъдат на старт линията на състезанието през септември.

Ако ви харесва идеята ни и желаете да ни подкрепите, заповядайте на 28 септември на бул. Черни връх в София.

Ще се видим там!