Тетрадки

Производство на тетрадки с безупречно качество и печат. Различни варианти за скрепване на тялото с корицата.