Медицински листовки

Специално за нуждите на фармацевтичните компании, ние предлагаме изработка на медицински листовки с минимален формат 8х12 см. Разполагаме със сгъвачна машина, която сгъва листовките до желания размер.

Свържете се с търговския ни отдел за повече подробности!