Кочани

Изработка на кочани на химизирана хартия в различни формати и тиражи.